Nasze kursantki mają możliwość skorzystania z różnych form finansowania szkoleń, tak by jak najszybciej mogły zdobyć zawód, wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania bezpiecznych zabiegów Stylizacji rzęs, brwi oraz makijażu permanentnego.

FORMY FINANSOWANIA:

  1. Klasyczna płatność (zadatek 300zł + pozostała część na szkoleniu)
  2. Dofinansowania 100 % wartości szkolenia z Urzędu Pracy/KFS- otrzymanie bonu szkoleniowego.
  3. Dofinansowania do 80% wartości szkolenia z funduszy Unijnych BUR/PARP

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DOFINANSOWANIE?

  1. Dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. (PUP)
  2. Dla Właścicieli firm, którzy chcą stworzyć nowe stanowisko pracy.  (PUP)
  3. Dla Właścicieli firm, którzy chcą skorzystać z dofinansowania dla siebie lub pracowników na podwyższenie klasyfikacji. (KFS, BUR, PARP)
GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O DOFINANSOWANIACH?
 
  1. W Powiatowym Urzędzie Pracy w swoim miejscu zamieszkania.
  2. W Agencjach rozwoju regionalnego w swoim miejscu zamieszkania lub najbliższej okolicy. www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
DANE INSTRYTUCJI SZKOLENIOWEJ UPRAWNIONEJ DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ:
Lash.pl Angelika Szuleta
NIP. 946 256 27 77
RIS. 2.30/00295/2018
 nr tel. kontaktowego w sprawie dofinansowań 660 864 333
 
Instytucja Szkoleniowa LASH.PL i wszyscy instruktorzy posiadają uprawnienia i certyfikaty jakości umożliwiające przeprowadzanie szkoleń z wyżej wymienionych dofinansowań.
 
Współpracujemy także z firmą, która zajmuje się pozyskiwaniem środków i wypełnianiem wniosków i dokumentów.

Data wpisu